Achtergrond Soorien

adoptie specialist en ervaringsdeskundige

apr. 2018 - jan. 2022

AFC Coach | Alfa Omnia Essentail Dynamics

AFC Coach Advanced, Systemisch AFC Coach

Bewust van de complexiteit van het domein afstand en adoptie en pleegzorg. Herkent de complexiteit van de (f)actoren in het A3 proces en relationele vraagstukken. 

Activiteiten en verenigingen: Activiteiten begeleiden bij AFC Nederland

  • De AFC Coach is zich bewust van de complexiteit van het domein afstand en adoptie en pleegzorg.

  • Heeft inzicht verkregen en leren omgaan met functionele kwetsbaarheid en professionele nabijheid en gepaste distantie.

  • (H)erkent de complexiteit van de (f)actoren in het A3 proces, en relationele vraagstukken aangaande het AFC terrein.

  • Kan de eigen dynamische interacties onderscheiden t.o.v. de cliënt en zijn/haar ontwikkelingsvraagstukken.

  • Is in staat om functionele en emotionele verhoudingen te onderscheiden en deze constructief toe te passen.

  • De inhoud van de leergang is te vergelijken met handelingsvaardigheden op HBO niveau.

sep. 2021 - feb. 2022

POST-HBO Professioneel ondersteunen na afstand en adoptie | HAN

Coaching te bieden aan afstandsmoeders en geadopteerden;

  • Vanuit kennis over de (geschiedenis van) processen van afstand en adoptie daaraan gerelateerde vragen te herkennen;

  • Te werken vanuit het narratief van een afstandsmoeder en/of geadopteerde;

  • Kennis over te dragen en verbreden over afstand en adoptie in jouw werkpraktijk;

  • Passend te verwijzen en samenwerken met gespecialiseerd professionals op het gebied van afstand en adoptie.

De vragen die hierbij naar voren komen worden vaak gekenmerkt door identiteitsvraagstukken, zoeken naar eigenheid en bespreken van taboes en omgaan met verlies. Door te leren wat het verhaal van afstandsmoeders en geadopteerden betekent in hun levensvraagstukken, identiteit en relaties en professioneel te leren coachen en begeleiden verrijk je je handelen en verdiep je je kennis.

jan. 2020 - jun. 2020

Systemic Perpective | Systemisch Benaderd 

Systemisch Benaderd geeft praktische tools voor organisatievraagstukken en onderwerpen zoals: Patronen die niet doorbroken worden waardoor een duurzame oplossing uit blijft; Complexe speelvelden met verschillende belangen waardoor een duidelijke oplossingsrichting belemmerd wordt; Logische oplossingen die in de praktijk niet het gewenste effect blijken te hebben; Moeite om ruimte te krijgen in een bepaald dilemma met frustratie als gevolg.